Eva van Ginkel

Eva van Ginkel

Eva is sinds september 2017 werkzaam bij logopedie Poolman en Smal. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen op het gebied van stem en spraak door verschillende bijscholingen, waaronder manuele facilitatie van de larynx (MFL), Estill Voice Training (EVT), mindfulness, genderdysfonie, niet aangeboren hersenletsel en binnenkort de cursus spraak- en reukrevalidatie na laryngectomie. Daarnaast behandelt zij volwassenen met problemen met ademhaling, slikken en communicatie, bijvoorbeeld als gevolg van een neurologische aandoening. Als allround logopedist werkt zij ook met kinderen met stemproblemen, afwijkend mondgedrag, spraak- en taalproblemen.