Marjoleen Kort

Marjoleen Kort

Marjoleen_Marjoleen is sinds juni 2015 werkzaam als logopedist in all round praktijken. Vanaf mei 2016 is zij werkzaam bij Logopedie Poolman en Smal. Marjoleen behandelt met name (jonge) kinderen met spraak- en taalstoornissen. Sinds 2018 is zij ook pre-verbale logopedist in ons team.
Daarnaast heeft ze ervaring met audiologie/CI en behandeling van kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Daarnaast is ze bekend met OMFT, H&P en beheerst de basis van NmG.