Marjoleen Kort-Janssen

Marjoleen Kort-Janssen

Marjoleen is sinds juni 2015 werkzaam als logopedist in all round praktijken. Vanaf mei 2016 is zij werkzaam bij Logopedie Poolman en Smal. Marjoleen behandelt met name (jonge) kinderen met spraak- en taalstoornissen. Sinds april 2018 is zij zich aan het specialiseren als pre-verbale logopedist in ons team. Daarnaast heeft ze ervaring met audiologie/CI en behandeling van kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Ook is ze bekend met OMFT, H&P, Metaphon en beheerst de basis van NmG.