Yana Camara

Yana Camara

Yana is in oktober 2016 begonnen bij Logopedie Poolman en Smal. Daarvoor is zijn werkzaam geweest in het ziekenhuis en andere logopediepraktijken. Yana is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met neurologisch verwante problematiek zoals afasie, spraakproblemen of slikproblemen na een CVA of bij Parkinson. Daarnaast ziet zij ook kinderen met spraak- en taalstoornissen, afwijkend mondgedrag of auditieve problematiek.