Marjoleen Kort-Janssen

Marjoleen Kort-Janssen

Marjoleen is sinds juni 2015 werkzaam als logopedist in allround praktijken. Vanaf mei 2016 is zij werkzaam bij Logopedie Poolman en Smal. Marjoleen behandelt met name (jonge) kinderen met spraak- en taalstoornissen en afwijkend mondgedrag (OMFT). Sinds 2019 is Marjoleen gespecialiseerd als preverbaal logopedist, waardoor ook (zeer) jonge kinderen met eet- en drinkproblemen bij haar in behandeling komen. Daarnaast heeft ze ervaring met jongeren en volwassenen met stemproblemen, audiologie/CI en behandeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.